PAREDZĒTI ŠODIENAI, SAGATAVOTI RĪTDIENAI.
Teledyne API (TAPI) projektē un ražo precīzus gaisa kvalitātes un rūpniecisko gāzu monitoringa instrumentus savā rūpnīcā, kas atrodas San Diego, Kalifornijā, ASV.

Mūsu ražojumi tiek izmantoti visā pasaulē apkārtējā gaisa kvalitātes monitoringa sistēmās (AQMS), nepārtrauktās emisiju monitoringa sistēmās (CEMS) un rūpniecisko procesu lietojumos.

Mūsu AQMS un CEMS analizatori atbilst ASV Vides aizsardzības aģentūras (EPA), Eiropas Savienības (ES) un citu pasaules regulatīvo aģentūru prasībām attiecībā uz kritēriju piesārņotāju, tostarp NOX, SO2, CO, O3, PM10 un PM2,5, mērījumiem.

Mēs piedāvājam arī dažādus precīzus nulles gaisa ģeneratorus un kalibrēšanas instrumentus gan standarta, gan izsekošanas līmeņa lietojumiem.

Mūsu rūpniecisko gāzu portfelis ietver IN USA un TAPI zīmolu ozona analizatorus, kā arī dažādus ģeneratorus, sensorus, gatavas ozona piegādes sistēmas gan gāzveida, gan šķīduma lietojumiem. Šie produkti ir paredzēti izmantošanai vairākos rūpnieciskajos procesos pusvadītāju, ūdens attīrīšanas, pārtikas un dzērienu, kā arī farmācijas nozarēs.

Pastāvīgi piegādājot augstas kvalitātes instrumentus un nodrošinot izcilu klientu apkalpošanu, mēs esam kļuvuši par globālu līderi tirgos, kurus apkalpojam.

N sērijas instrumenti
Sēra savienojumu instrumenti
Slāpekļa savienojumu instrumenti
Oglekļa savienojumu instrumenti
Skābekļa savienojumu instrumenti
Gāzu kalibratori un nulles gaisa ģeneratori
Makrodaļiņu mērinstrumenti
Ogļūdeņražu instrumenti
Procesa ozona instrumenti
Izšķīdušā ozona instrumenti
Speciālie procesu gāzu instrumenti
Katalītiskie ozona iznīcināšanas instrumenti