BELSS var jums nodrošināt nepieciešamos satelītsakarus.

Jau kopš 2007. gada tos nodrošinām LR Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem:

  • 2007 – Piegādā un uzstāda satelītsakaru zemes staciju;
  • 2012 – Noslēdz līgumu ar VAMOIC, lai nodrošinātu sakarus starp satelītsakaru zemes staciju un attālinātiem termināliem;
  • 2014 – Līgums ar NBS par satelītsakaru pakalpojumiem un abonēšanu (SO rajonos);
  • 2016 – realizēta Nacionālo bruņoto spēku satelītsakaru (SATCOM) sistēmas modernizācija. Šajā procesā tika modernizēti esošo pārvietojamo satelītsakaru termināli, piegādāti jauni pārvietojamie termināli (D=1.8m) ar automātisko antenas pozicionēšanu. Kā arī modernizēta SATCOM zemes stacija (D=3.7m), piegādāta jauna pārvietojama SATCOM rezerves (Back- up) zemes stacija;
  • 2017 – Satelītsakaru pakalpojumu nodrošināšana un satelīttelefonu un to piederumu iegāde NBS Nodrošinājuma pavēlniecībai;
  • 2020 – Līgums ar NBS Nodrošinājuma pavēlniecību par Satelītsakaru pakalpojuma nodrošināšanu.

Sazinies ar mums

un saņem pilnvērtīgu militāro risinājumu un telekomunikāciju piedāvājumu