Kategorija

Projektēšana

Gads

2017

Iekšējo tīklu pārbūve:

  • Ūdensapgāde (Ū1, T3; T4) – 2 787 m
  • Ugunsdzēsības ūdensvads (Ū2) – 741 m
  • Pašteces kanalizācija (K1) – 2 183 m
  • Tehnoloģiskā kanalizācija (K3) – 246 m.

Ārējo tīklu pārbūve:

  • Ūdensvads (Ū1) – 467 m
  • Sadzīves kanalizācija (K1) – 638 m
  • Kanalizācijas spiedvads (SPK1) – 18 m
  • Lietus ūdens kanalizācija (K2) – 1 613 m
  • Ūdensapgādes laistīšanas sistēma (Ū2) – 959 m