Kategorija

Projektēšana

Gads

2018

Ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm:

  • Ārējo ūdensvada tīkli (Ū1) – 712 m
  • Ārējo ugunsdzēsības ūdensvada tīkli (Ū2)  – 92 m
  • Ārējo kanalizācijas spiedvada tīkli (SPK1) – 11 m
  • II grupa

Ārējo pašteces kanalizāciju tīkli (K1) – 286 m

  • II grupa

Sūkņu un kompresoru stacijas ēka:

  • III grupa

Astoņu ūdens rezervuāru pārbūve – 54 m3:

  • II grupa

Zemsprieguma kabeļu elektrolīnijas (W0 un W1) – 24 m:

  • II grupa