Kategorija

Būvniecība

Gads

2015

Projekts tika relizēts sešās kārtās un tā realizācijas gaitā tika veikts:  izmaiņu projekta izstrāde tehniskai ēkai un antenu mastu rekonstrukcijai (tajā skaitā brīvi stāvošu, bez atsaitēm mastu projektēšanā, kur katra masta garums ir 40 m), jaunu sakaru mastu un torņu piegāde, uzstādīšana,  izbūve, kabeļu kanalizācijas un antenu fīderu sistēmas izbūve, elektronisko sakaru tīklu ierīkošana un būvniecība.