Kategorija

Projektēšana

Gads

2018

Ielu pārbūve:

  • Apbūves laukums – 11 000 m2
  • Asfaltbetona ielas segums
  • Bruģētas ietves;
  • Projektētās inženierkomunikācijas:

Lietus ūdens kanalizācija

Kanalizācija

Elektroapgāde;

  • Būves grupa – II.