BELSS ir plaša profila uzņēmums, lielākais aizsardzības nozares sakaru integrētājs Latvijā, kas darbojas kopš 1994. gada. Jau vairāk kā divdesmit piecus gadus nodrošina inovatīvus risinājumus saviem klientiem, piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu no vienkāršas konsultācijas līdz sarežģītiem tehniskiem projektiem, ko nodrošina savas jomas speciālisti.

BELSS spēj nodrošināt plašu inženiertehnisko telekomunikāciju risinājumu un pakalpojumu klāstu, satelītsakarus, ēku un inženierbūvju projektēšanu un būvniecību gan militārās jomas pārstāvjiem, gan civiliedzīvotājiem.

BELSS sadarbojas ar augstākā līmeņa ražotājiem no visas pasaules, kas nodrošina kvalitatīvu pakalpojuma izpildi. Katram klientam tiek veltīta individuāla pieeja un piemeklēts atbilstošākais risinājums.

BELSS ir tādu organizāciju dalībnieks, kā piemēram, Latvijas Drošības un aizsardzības federācija, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas telekomunikāciju asociācija.

BELSS ir oficiālais “Motorola Solutions” pārstāvis Latvijā ar Platinum certificate of Authorization.

BELSS darbība ir sertificēta atbilstoši AQAP 2110 un ISO 9001 standartiem. Latvijā Belss ir pirmā kompānija, kurai piešķirts AQAP sertifikāts.

SIA Belss ir noslēdzis 20.07.2016 līgumu Nr. SKV-L-2016/601 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Belss prezentacija

Sertifikāti

Vēsture

1994

Uzņēmums dibināts 1994. gadā un savu darbību sāka ar radiostaciju un citu sakaru iekārtu piegādi LR Zemessardzei.

1997

2001

2001. gadā uzsāka sadarbību ar SIA “Tele2” par bāzes staciju projektēšanu un būvniecību. Līdz šim brīdim uzprojektētas un uzbūvētas vairāk kā 300 bāzes stacijas.

2004

2007

BELSS Valsts robežsardzei piegādāja un uzstādīja sensoru sistēmu. Šī līguma ietvaros tika aprīkota ar seismisko sensoru sistēmu Latvijas valsts "zaļā robeža".

2010

2014

BELSS projektēja LR NBS pirmo moderno kazarmu, kas uzbūvēta 2016. gadā

2017

2018

2018. gada oktobrī nodotas ekspluatācijā “NATO Bataljona kaujas grupas izvietojuma ēkas” “Ādažu nacionālajā mācību centrā” Kadagā, ko projektēja un būvēja BELSS. Būvdarbus uzsāka 2018. gada aprīlī un pabeidza jau 2018. gada septembrī.

2019

BELSS noslēdza sadarbības līgumu ar "Motorola Solutions"

Uzņēmums sāka piedāvāt vispārējās projektēšanas pakalpjumus - arhitektūra, būvkonstrukcijas, inženierkomunikācijas.

BELSS uzsāka realizēt LR Nacionālo bruņoto spēku pasūtījumu “Tehniskās ēkas un antenu mastu rekonstrukcija “Rītos”, Olaines novadā.

BELSS iekļūst pirmajā vietā starp LR Aizsardzības ministrijas Latvijas tirgotāju-ražotāju TOP10 pēc iepirkumu summas apmēra.

2019. gada maijā BELSS parakstīja līgumu ar NATO iepirkumu aģentūru (NSPA) par “Pārvietojamas nometnes iekārtu un aprīkojuma piegādi” par kopējo summu 6 268 076 EUR

Ētikas kodekss

Uzņēmuma mērķis ir darboties atbilstoši augstākajiem ētikas standartiem. Uzņēmumam ir būtiski, ka tā darbinieki var paļauties uz uzņēmumu, ka tas godprātīgi strādā un veido biznesa praksi, kas balstīta uz ētikas pamatprincipiem. SIA “BELSS” ir Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas (DAIF) biedrs un attiecīgi parakstījusi arī tās ētikas kodeksu un strādā pēc tā principiem. 2015.gada jūnijā DAIF Latvija biedri, konsultējoties ar ārējiem ekspertiem un sadarbības partneriem sāka darbu pie Ētikas kodeksa, organizējot semināru «Ētikas dilemmas nozarē». Turpinājās diskusijas par Ētikas kodeksa mērķi un industrijas standartu, tika apspriests Ētikas kodeksa saturs, bet 2016.gada sākumā norisinājās Ētikas kodeksa saskaņošana ar ietekmes pusēm. Ētikas kodeksa izveide balstīta uz:
  • Global Principles of Business Ethics for the Aerospace and Defence Industry;
  • Transparency International ''Uzņēmumu pretkorupcijas politiku novērtējuma indekss aizsardzības nozarē'';
  • Pētījuma “Lobēšanas atklātība: privātā sektora ētiskas lobēšanas prakse'' atziņām;
  • Biedru un partneru ierosinājumiem un piemēriem.
Ētikas kodekss skaidro izturēšanās un rīcības pamatus un veicina DAIF Latvija biedru, to pārstāvošo personu, likumīgu, godprātīgu un kvalitatīvu biedra pienākumu veikšanu un sekmīgu DAIF Latvija stratēģijas izpildi. Ētikas kodekss nosaka DAIF Latvija darbības atklātību un caurspīdību, veidojot atbildīgas attiecības ar partneriem Latvijā un ārvalstīs, kā arī sabiedrību kopumā, stiprinot ekonomikas konkurētspēju un Latvijas drošību.

TRACE

SIA “BELSS” ir TRACE sertificēts (certification ID TC4194-89120) uzņēmums. TRACEcertification ir vispusīgs un visaptverošs likumības pārbaudes, analīzes un apstiprināšanas process, kas apliecina, ka organizācija ir rūpīgi pārbaudīta, apmācīta un sertificēta pēc TRACE, kas ir pasaules vadošā pret kukuļošanu vērstā standarta noteikšanas organizācija. TRACE sertificētie uzņēmumi ir iepriekš pārbaudīti partneri starptautiskiem uzņēmumiem, kas vēlas veikt uzņēmējdarbību ar piegādātājiem, aģentiem un konsultantiem, kuri piekrīt savām saistībām attiecībā uz komercpārredzamību. Uzņēmumi, kam ir izieta TRACEcertification procedūra pēdējā gada laikā, ir iekļauti TRACE Intermediary Directory, kas ir publiski pieejama datu bāze par iepriekš pārbaudītiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem visā pasaulē. Lietotāji Intermediary Directory var pieprasīt un bez maksas iegūt TRACEcertified uzticamības pārbaudes pārskatus par trešajām personām. TRACE sertifikācija apliecina, ka uzņēmums ir izgājis starptautiski atzītas uzticamības pārbaudes procedūras un pārskatīšanas procesā ir bijis atsaucīgs un sadarbojies.
Veiksmīga TRACEcertification iegūšana apliecina uzņēmuma apņemšanos ievērot komercpārredzamību, ļaujot uzņēmumam būt atzītam kā vērtīgam biznesa partnerim dažādiem Pasaules uzņēmumiem.

Sadarbības partneri un klienti