2020. gada augustā Pilnsabiedrība “Belam-Belss” (partneri SIA “BELSS” un SIA “Belam Riga”) parakstīja līgumu ar VAS “Latvijas dzelzceļš” par digitālo radiosakaru sistēmas ieviešanu.

Līguma apjoms ir 6,7 miljoni euro. Līgums paredz turpmāko divu gadu laikā pilnīgu dzelzceļa radiosistēmas modernizāciju uz “Motorola” DMR risinājumu bāzes.

Tiks izstrādāts radiosakaru risinājuma projekts, piegādātas un uzstādītas iekārtas un programmnodrošinājums, kā arī paredzēti būvniecības darbi – izstrādāts būvprojekts, modernizēti esošie masti un izbūvēti jauni masti, lai nodrošinātu sakaru pārklājumu.