Tā kā Eiropas MIRICLE projekts drīz nopūtīs savu pirmo sveci, ir pienācis laiks iekārtoties un atskatīties pār plecu uz notikušo.

Projekts MIne RIsk CLearance for Europe ir EDIDP projekts, ko finansē Eiropas Komisija un līdzfinansē dažas dalībvalstis: BE, FR, NL, RO, PT, GR, ES, LV. Kopā projektā sadarbojas 19 partneri no 10 valstīm. Tas sākās gandrīz pirms gada, 2021. gada decembrī. Galvenais mērķis ir nodrošināt ES suverenitāti un piegādes ķēdi visā Eiropā. Turpmākā virzība divos virzienos: sniegt inovatīvu redzējumu par tehnoloģiju attīstību, kas tiks īstenots turpmākajos gados, un izveidot MCM (Mine Counter Measure – pretmīnu pasākumu) Eiropas ekosistēmu.

Līdz šim tika apkopotas galalietotāju prasības. Notika vairākas sanāksmes un semināri un vērtīgu dokumentu apmaiņa. Kāpēc? Lai nodrošinātu, ka MIRICLE inovāciju perspektīva patiešām atbilst to faktiskajām vajadzībām. Pēc tam daži tehnoloģiskie aspekti tika pētīti sīkāk, lai sāktu izstrādāt nākotnes projektus uz konkrēta pamata. Nodrošināta atgriezeniskā saite ar gala lietotājiem un saņemti norādījumi nākamajam periodam. Vai tas ir viss? Nē. Mēs esam iemācījušies sadarboties kopā. Vispirms konsorcija locekļi, atstājot mūsu personiskās intereses sabiedrības labā. Tad konsorcija locekļi un gala lietotāji, izveidojot attiecības, kas vajadzīgas veiksmīgai informācijas apmaiņai. Bet tas viss nevarētu notikt bez Eiropas Komisijas. Konsorcija dalībnieki un Eiropas Komisija arī ir izveidojuši patiesu partnerību, kas ir projekta panākumu atslēga!

MIRICLE projekts ir saņēmis Eiropas Aizsardzības industriālās attīstības programmas (EDIDP) finansējumu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, nevis Komisijas viedokli.