2019. gadā BELSS noslēdza vispārīgo vienošanos ar Latvijas Nacionālajiem Bruņotajiem Spēkiem par individuālās garnitūras sistēmas iegādi. Vienošanās ietvaros noslēgti un izpildīti līgumi par specializēto audio aksesuāru piegādi radiostacijām “Harris” un “Motorola”, kuru summa ir gandrīz viens miljons euro.