2020. gada jūlijā SIA “Belss” noslēdza līgumu ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vairāk kā 2 miljonu euro apmērā par atmosfēras gaisa kvalitātes tīkla nodrošinošo iekārtu piegādi un uzstādīšanu, un to darbināšanai nepieciešamo tehnisko resursu piegādi, uzstādīšanu un apmācību. Līguma ietvaros tiks izveidotas 6 jaunas gaisa kvalitātes monitoringa stacijas, 2 esošās tiks papildinātas ar jaunām iekārtām un tiks papildināta centrālā laboratorija ar datu apstrādes serveriem.

Līgums tiek realizēts ar ES atbalstu – Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā” 5.4.2.2. pasākuma “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana” projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/001 “Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība” ietvaros.