Projekta rūpnieciskais pētījums

Pētījums „Astaksantīna īpašības, ekstrakcijas tehnoloģijas un ražošanas procesa iespējas”

Darba mērķis: veikt Haematococcus pluvialis aļģu kultūras augšanas apstākļu un faktoru izpēti, kas ietekme astaksantīna veidošanas procesu, veikt pārskatu par astaksantīnu, pētot tā īpašības, rūpniecisko pielietojumu, astaksantīna noteikšanas, ekstrakcijas tehnoloģijas un metodes, kā arī astaksantīna ražošanas procesa iespējas Latvijas mērogā. 

Pētījuma priekšizpētes ietvaros veiktas informatīvās tikšanās un komunikācija ar pētniecības institūciju pārstāvjiem Latvijā un Eiropā kā arī aļģes kultivēšanas un pārstrādes uzņēmumu pārstāvjiem Ķīnā un Izraelā ar mērķi apkopot informāciju par aļģes kultūras Haematococcus pluvialis īpašībām, astaksnatīna ekstrahēšanas tehnoloģijām. Tika veikts apskats par iespējamajiem inovatīviem tehnoloģiju risinājumiem astaksantīna ražošanai pieejamos publiskos informāciju avotos. 

Izpētes rezultātā var secināt, ka astaksantīna ražošana no Haematococcus pluvialis ir realizējama Latvijas mērogā. Tas var realizēties par ekonomiski ienesīgu un ilgtspējīgu nodarbošanos, pie nosacījuma, ka tiek izvēlētas modernas un energoefektīvas tehnoloģijas, kas samazina augstās ražošanas izmaksas, tādējādi samazinot dabīgā astaksantīna tirgus cenu. Nepieciešams kombinēt fotobioreaktoru tehnoloģijas ar Latvijā jau esošajām koģenerācijas stacijām, kurās netiek pilnībā izmantots siltuma resurss, tādējādi ievērojami samazinot elektroenerģijas izdevumus. Astaksantīnu lielākoties pielieto akvakultūras nozarē, un tā kā akvakultūras nozare strauji attīstās, līdz ar to astaksantīna ražošanai ir perspektīva nākotne gan pasaules mērogā, gan Latvijā. Astaksantīns, kas kultivēts bioreaktoros no pavairotām Haematococcus pluvialis aļģēm, ir augsti standartizējams, ar nemainīgu kvalitāti, kuru neietekmē klimata izmaiņas un dažāda veida vides piesārņojums.