Augstvērtīgu produktu ieguves izpēte, izmantojot mikroaļģu kultivāciju laboratorijas un pilota mērogā fotobioreaktoros

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekts 

Darbības programma (2007.-2013.gg.) "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Prioritāte 2.1. “Zinātne un inovācijas”
Pasākums 2.1.1. " Zinātne, pētniecība un attīstība"
Aktivitāte 2.1.1.1. "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"
Projekta Līguma Nr.2013/0041/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/025
Projekta partneri:
A/S „Biotehniskais centrs” Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (www.bioreactors.net)
SIA „Belss”Kalvenes iela 22A, Rīga, LV-1058 (www.belss.lv)
Sadarbības partneris:
Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 (www.kki.lv)

Projekta mērķis ir izstrādāt astaksantīna ekstrakcijas tehnoloģiju Latvijas apstākļos un izveidot vadāmu laboratorijas un pilota mēroga fotobioreaktoru.
 
SIA „Belss” mērķis ir izstrādāt astaksantīna ekstrakcijas tehnoloģiju, kuru plānots ieviest ražošanā 2015.gadā. 
AS „Biotehnoloģiju centrs” mērķis ir izveidot vadāmu laboratorijas un pilota mēroga fotobioreaktoru.
 
Projekta īstenošanas paredzētās aktivitātes:
1. Pētījums par ārējās vides faktoru ietekmi uz mikroaļģu kultivāciju;
2.  Laboratorijas fotobiorektora izveide;
3. Fotosintēzes kultivācijas izpēte laboratorijas mērogā un nosacījumu izpēte pilota mēroga reaktoriem;
4. Pilota mēroga fotobioreaktora izveide
5.Mēroga pārejas likumsakarību izpēte, izmantojot fotosintēzes bioreaktorus
Projekta rūpnieciskais pētījums
6. Astaksantīna ekstrakcijas tehnoloģijas izstrāde
 
Projekta ilgums - 16 mēneši, projekts sācies 01.01.2014.