Energotehnoloģiju projekti

 

Nozīmīgākie no ES fondu līdzekļiem līdzfinansētie projekti:

1. "Solārā moduļa izstrāde situmenerģijas un elektroenerģijas ražošanai". Projekts tiek līdzfinansēts no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) administrētā ERAF fonda jaunu tehnoloģiju radīšanai. Projekta realizācija: 2009. - 2011. gg.

2. "Solārās dzesēšanas un sildīšanas moduļa izveide telekomunikāciju bāzes stacijām". Līdzfinansējums – Klimata pārmaiņu finanšu instruments. Projekta realizācija: 2010. - 2011. gg.