Aizsardzības ministrijas projekti

SIA "BELSS" kopīgi ar LR Aizsardzības ministriju īstenotie projekti:

2007. gadā realizēts Zinātniski pētnieciskais projekts pēc LR Aizsardzības Ministrijas pasūtījuma "Portatīvā video un audio novērošanas sistēma". Projekts tika realizēts nozarē: optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana (Nace 2. red. 26.70) Projekta ietvaros tika izstrādāts portatīvās video un audio novērošanas sistēmas prototips, kas ietver sevī tīkla iekārtu un profesionālā programmnodrošinājuma komplektu IP sistēmas video novērošanai 4 kamerām.

2008. gadā realizēts pētniecības un attīstības projektu pēc LR Aizsardzības Ministrijas pasūtījuma "Latvijas GMDSS krasta sistēmas tehniskās modernizācijas iespēju izpēte". Projekts tika izstrādāts nozarē: Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (Nace 2. red. 72.19) Projekta ietvaros tika izpētīta esošā situācija GMDSS krasta sistēmas pašreizējā tehniskajā stāvoklī, veikta tehniskā risinājuma analīze, kā arī sniegti modernizācijas pasākumu risinājuma varianti.

2008. gadā realizēts zinātniskais pētījums pēc LR Aizsardzības Ministrijas pasūtījuma "Programmējamās platjoslas radiostacijas taktiskajos tīklos" . Projekts tika izstrādāts nozarē: Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (Nace 2. red.72.19). Projekta ietvaros tika pētīts programmējamo platjoslas radiostaciju pielietojums taktiskajos radiotīklos.