Zinātne un pētniecība

SIA „BELSS” darbojas šādās jomās:

  • izstrādā vides aizsardzības stratēģiju, politikas un pārvaldības plānu un programmu projektus;
  • sagatavo projektu konkursu dokumentāciju dažādām ES investīciju programmām;
  • sagatavo un ievieš ES vides aizsardzības un pārvaldības projektus;
  • sniedz konsultācijas vides aizsardzības jautājumos;
  • sagatavo dokumentāciju piesārņojuma novēršanas un kontroles sistēmas ieviešanai.