Zema enerģijas patēriņa ēkas "Valgundes sporta halle" jaunbūves tehniskā projekta izstrāde

2011. gada augustā starp SIA "Belss" un Jelgavas novada pašvaldību tika noslēgts līgums par zema energijas patēriņa ēkas "Valgundes sporta halle"Jelgavas novadā tehniskā projekta izstrādi.

Sporta halles jaunbūvi paredzēts būvēt blakus Kalnciema vidusskolai Valgundes pagastā. Ēkas galvenā fasāde orientēta dienvidu virzienā pret skolas austrumu fasādi un esošo sporta stadionu. Piekļūšana ēkai paredzēta pa bruģētu gājēju ceļu no skolas ēkas. Ēkas atsevišķā daļa paredzēta kā divstāvīga būve, kur pirmajā stāvā tiks izvietotas ģērbtuves, tualetes, tehniskās un noliktavu telpas. Otrajā stāvā paredzētas trīs nodarbību telpas un kabinets. Pārējā ēkas daļā paredzēta sporta zāle.

Ēka projektēta izmantojot visus galvenos energoefektīvu ēku projektēšanas principus: racionāli sabalansēts apjoms un precīza orientācija pret debess pusēm (ziemeļi-dienvidi), pārdomāts siltumizolācijas risinājums  visām ēkas ārējām un grīdas konstrukcijām, ēkas planojumā tiek ievēroti principi, kas palīdz taupīt siltumenerģiju, izmantotas jaunākās logu izgatavošanas tehnoloģijas ar siltumizolāciju logu rāmja konstrukcijā un trīskāršo stikla paketi, efektīva ventilācijas sistēma ar siltuma atgūšanas risinājumu, izvērtēts ēkas noēnojums kritiskajos laika posmos.