Vidzemes Augstskolas ēkas rekonstrukcija

2011. gada 4. oktrobrī starp SIA "Belss" un "Vidzemes Augstskola" tika parakstīts līgums par skiču un tehniskā projekta izstrādi Vidzemes Augstskolas ēkas rekonstrukcijai "Vienota, moderna un personām ar funkcionāliem traucējumiem piemērota prioritāro studiju virzienu kompleksa izveide Vidzemes Augstskolā". Projekts ietver esošās ēkas rekonstrukciju, piebūves jaunbūves izveidošanu un teritorijas labiekārtošanu. Projekta mērķis - Augstākās izglītības kvalitātes uzlabošana un pieejamības nodrošināšana studējošajiem ar funkcionāliem traucējumiem, izveidojot modernu inženierzinātņu studiju kompleksu un uzlabojot studiju programmu īstenošanu Vidzemes Augstskolā.

Šī līguma ietvaros aktīvi turpinās noslēdzošie skiču un tehniskā projekta izstrādes darbi Vidzemes Augstskolas rekonstrukcijai. Kopā projektētās teritorijas platība pārsniedz 4300 kvadrātmetus.