Valgundes sporta halle

Atklāta Valgundes sporta halle, kas ir pirmā, īpaši zema enerģijas patēriņa sporta būve Latvijā.

2011. gada augustā starp SIA "Belss" un Jelgavas novada pašvaldību tika noslēgts līgums halles tehniskā projekta izstrādei. Savukārt pēc gada, noslēdzot līgumu ar SIA "Siltums Jums", uzsākta halles būvniecība. Tādējādi Valgundes pagastā laika posmā no 2011. līdz 2013. gadam tapa viena no funkcionāli modernākajām un pats būtiskākais – energoefektīvākajām sporta hallēm, kas beidzot spēs nodrošināt iespējas Valgundes jauniešu sportiskajām aktivitātēm arī profesionālā līmenī.

Foto pārpublicēts no www.delfi.lv

Plašāka inforomācija http://www.delfi.lv/novados/jelgavas-novads/valgundes-pagasts/zinas/atklata-pirma-zema-energijas-paterina-sporta-halle-latvija.d?id=43608375