Vārmes pamatskolas pirmskolas ēkas rekonstrukcija

2012. gada februārī noslēgsies starp Kuldīgas novada pašvaldību un SIA "Belss" noslēgtā līguma izpilde par būvprojekta "Vārmes pamatskolas pirmsskolas ēkas rekonstrukcija, "Skola", Vārmes pagastā Kuldīgas novadā" izstrādi, paredzot augstus energoefektivitātes standartus, videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus". Projekts tiek īstenots Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētā projekta Nr. KPFI-7/83 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta emisiju samazināšanai Kuldīgas novada pašvaldību ēkās" ietvaros.

Projekta tiešais mērķis ir ēkas rekonstrukcija, lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, kā arī samazinātu pašvaldības izdevumus par ēku uzturēšanu un paaugstinātu ēku ilgtspēju un kvalitāti. Izstrādājot projektu un gatavojot tāmju sadaļu ievērots KPFI projektā noteiktais - objekta CO2 samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret objektam aprēķināto KPFI finansējumu.

Izstrādātajā ēkas rekonstrukcijas projektā noteikto mērķu sasniegšanai paredzēti sekojoši darbi:

  • Jumta nesošo konstrukciju pastiprināšana un azbestcementa lokšņu jumta nomaiņa pret metāla jumta segumu.
  • Ieejas mezgla rekonstrukcija un jaunu pandusu izbūve, nodrošinot brīvu vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
  • Ēkas fasāžu siltināšana.
  • Pirmā stāva grīdas rekonstrukcija un siltināšana.
  • Apkures un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija.
  • Saules kolektora izbūve karstā ūdens sagatavošanai.
  • Elektroapgādes sistēmas rekonstrukcija.
  • Zibensaizsardzības sistēmas izbūve.
  • Drenāžas sistēmas izbūve.