Tīro tehnoloģiju klastera projekts

Tiek veidots Tīro tehnoloģiju klastera projekts, kurā iesaistās SIA BELSS sadarbībā ar Latvijas Biotehnoloģijas asociāciju. Klastera mērķis ir apvienot kopīgai sadarbībai ieinteresētus nozares uzņēmumus, lai apgūtu jaunus starptautiskos tirgus, paaugstinātu kompetences un konkurētspēju, kā arī radītu jaunus un inovatīvus produktus. Klasteri var definēt kā noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā izvietotu līdzīgu saistītu uzņēmumu sadarbības modeli, ko apvieno kopējs tirgus, tehnoloģijas vai zināšanas, piegādātāji, darbinieki un atbalstošās organizācijas.

Projekta nosaukums Tīrās tehnoloģijas, kas ir uz zināšanām balstīti produkti vai pakalpojumi, kuri ceļ nozaru produktivitāti un efektivitāti, samazinot izmaksas, izlietotos resursu, enerģiju patēriņu un piesārņojumu.

SIA BELSS pārstāves klastera atjaunojamo energoresursu grupu, ar mērķi veicināt mikro un makro aļģu pielietojumu ražošanā.