Tīro tehnoloģiju klasteris uzsāk darbību

Latvijas Biotehnoloģiju asociācija ir uzsākusi "Tīro tehnoloģiju klastera" projekta īstenošanu. Klasterī apvienojušies Latvijas ekonomikai nozīmīgi 24 komersanti. Klastera izveidē un attīstīšanā iesaistījušās arī 7 pētniecības un/vai izglītības iestādes, kas ir nozīmīgi  kompetences uz zināšanu partneri jaunu projektu attīstīšanā.

2012. gada 28. septembrī arī SIA "Belss" noslēdz līgumu par dalību Tīro tehnoloģiju klasterī.

Visu projekta partneru kopējā pazīme ir jaunu, inovatīvu un videi draudzīgu tehnoloģiju risinājumu izmantošana produktu un pakalpojumu izveidē, kas arī ir konkurētspējīgs pēc savas cenas un ražīguma, kā arī vienlaicīgi minimizē nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Jaunizveidotajā klasterī ir apvienoti uzņēmumi un zinātnes pētniecības iestādes, kas pārstāv šādas apakšnozares:

 • Gaiss, ūdens un atkritumi - apakšnozares galvenais uzdevums ir veicināt šo resursu pieejamību, saglabāšanu un attīrīšanu.
 • Energoefektivitāte - apakšnozares galvenais uzdevums ir samazināt enerģijas patēriņu.
 • Atjaunojamie energo resursi - apakšnozare aptver biomasas, biogāzes un biodegvielas virzienus.

Klastera galvenie mērķi ir stiprināt partneru iespējas jaunos starptautiskos tirgos, paaugstināt kompetenci un konkurētspēju, kā arī veicināt jaunu un inovatīvu produktu un tehnoloģiju radīšanu.

Tīro tehnoloģiju nozare ir salīdzinoši jauna un pēdējā desmitgadē tā ir piedzīvojusi strauju un dinamisku attīstību visā pasaulē, tai skaitā Latvijā. Tīrās tehnoloģijas - tehnoloģiju risinājumi, kas ietver:

 • efektīvus vides attīrīšanas procesus, pārveidojot atkritumus otreizējos produktos vai enerģijā;
 • videi draudzīgu alternatīvu enerģijas avotu attīstību;
 • industriālās ražošanas tehnoloģijas, kas samazina vides piesārņojumu un resursu patēriņu.

Klasteris savā darbībā aptvers sekojošas nozares uzņēmumus un pētniecības institūcijas:

 • Atjaunojamie energoresursi; 
 • Atkritumi un piesārņojums;
 • Ūdens saimniecība;
 • Tīro tehnoloģiju projekti, iekārtas un risinājumi;
 • Enerģijas ražošana, uzkrāšana un uzglabāšana.

/Informācija sagatavota izmantojot Latvijas biotehnoloģijas asociācijas mājās lapā publicēto informāciju un preses relīzi/