Solārā moduļa izstrāde situmenerģijas un elektroenerģijas ražošanai

SIA "Belss" kopš 2008.gada darbojas arī vides zinātniski pētniecisko projektu izstrādē, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu, uzņēmuma zinātniskās darbības attīstīšanai jaunievedumu un inovācijas procesos, izstrādājot jaunus tehnoloģiskos un videi draudzīgos risinājumus.