SIA BELSS paraksta vispārējo vienošanos par Motorola APCO 25 (P25) radiostaciju piegādi

SIA BELSS un Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto
spēku Nodrošinājuma pavēlniecība ir noslēguši Vispārīgo vienošanos 1 196 694,21 EUR
apmērā par “Motorola” radiostaciju APCO 25 (P25) standarta ciparu programmējamo
radiostaciju un to piederumu un programmnodrošinājuma piegādi.