Satelīttelefonu piegāde un satelīttelefonu pieslēguma nodrošināšana

Piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par satelīttelefonu piegādi un satelīttelefonu pieslēguma nodrošināšanu Aizsardzības ministrijai un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.