Radiomonitoringa sistēmas rezerves daļas

SIA BELSS ir uzvarējis konkursā "Radiomonitoringa sistēmas rezerves daļas".

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) frekvenču vadības vajadzībām ir izveidota radiomonitoringa sistēma, kas nodrošina elektromagnētiskā spektra NBS atvēlētās daļas kontroli un menedžmentu. Papildu uzdevums ir arī elektromagnētiskā starojuma intensitātes mērījumu veikšana NBS objektos un to tuvumā. Lai nodrošinātu sistēmas nepārtrauktu darbību un funkciju izpildi, nepieciešama operatīva no ierindas izgājušo elementu, rezerves daļu un materiālu piegāde, kā arī programmatūras licenču atjaunošana.

Konkursa līgums tiks slēgts par summu 27 272 EUR.