Mobilo rāciju piegāde

Oktrobrī izpildīts starp SIA "Belss" un "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu" 2012. gada 30.augustā noslēgais līgums, kura ietvaros piegādātas 100 (viens simts) MOTOROLA ASTRO APCO 25 standarta mobilās radiostacijas XTL-2500.

Mobilās rācijas piegādātas brigāžu darba nodrošināšanai, paredzētas uzstādīšanai Operatīvajā medicīniskajā transportlīdzeklī. Rācijas var strādāt gan ciparu, gan analogā režīmā Iekšlietu ministrijas sakaru sistēmā (Dual Mode Operation (astro Digital and Analog). Rācija nodrošina 9600 un 3600 signāla apstrādi (9600 un 3600 Baud capable).