Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs Alūksnē

2012. gadā noslēgusies būvniecība rekonstrukcijas projektam "Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs" Alūksnē. Esošajā situācijā ēka bija sliktā tehniskajā stāvoklī. Daļa no telpām netika izmantotas un arī izmantotajās telpās bija nepieciešams remonts, jo nesošajās konstrukcijās bija plaisas, tecēja jumts.

Foto pirms rekonstrukcijas (Avots: Arhīvs).

Projekta ietvaros ir veikta ēkas sienu siltināšana, jumta siltināšana un jauna jumta seguma ierīkošana, nesošo konstrukciju pastiprināšana, telpu pārplānošana un inženierkomunikāciju rekonstrukcija.

Rekonstruētās ēkas kopējā platība ir 280.80 m2. Rekonstrukcijas ietvaros izbūvēts centralizētās siltumapgādes pieslēgums pie pilsētas siltumapgādes sistēmas. Risināta vides pieejamība un veikts teritorijas labiekārtojums.

Foto pēc rekonstrukcijas (Avots: www.aluksniesiem.lv)