Mārupes vidusskolas stadiona rekonstrukcijas tehniskais projekts

Mārupes vidusskolas stadiona rekonstrukcijas tehniskais projekts Kantora ielā 97, Mārupē izstrādāts pamatojoties uz 2012. gada 28.augustā noslēgto līgumu starp SIA "BELSS" un Mārupes novada Domi.

Projekta ietvaros izstrādāti stadiona skrejceliņu, tāllēkšanas sektora, augstlēkšanas sektora, lodes grūšanas sektora, volejbola laukuma, pludmales volejbola laukuma, strītbola laukuma, tenisa laukuma, futbola laukuma, daļēji segto tribīņu un ar to saistīto inženierkomunikāciju – lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojuma un elektroapgādes tīklu rekonstrukcijas būvprojekti tehniskā projekta stadijā.