Lāču pamatskolas rekonstrukcijas tehniskais projekts

Laika posmā no 2012. gada jūlija līdz 2012. gada novebrim pēc Naujenes pagasta pārvaldes pasūtījuma tika izstrādāts Lāču pamatskolas rekonstrukcijas tehniskais projekts.

Esošā skolas ēka līdz 1994. gadam tikusi izmantota kā armijas kazarmas, līdz to pielāgoja skolas vajadzībām. Ēkai tika veikta rekonstrukcija ar jumta un iekštelpu pārbūvi. Ēka šobrīd tiek izmantota Lāču pamatskolas vajadzībām.

Sporta zāle atrodas skolas ēkas ziemeļu pusē. Esošo pievedceļu bija paredzēts papildināt ar apgriešanās laukumu. Daļu esošo lapu koku tika paredzēts izcirst. Ieeja sporta zālē ir no ziemeļaustrumu puses. Teritorija ap sporta zāli ieeju labiekārtota, kā arī izbūvēts panduss nodrošinot piekļuvi ēkā personām ar īpašām vajadzībām. Sporta zālē ierīkots volejbola laukums un basketbola laukums.