Eiropas Komisijā ir iesniegts pieteikums par autonomo sistēmu izmantošanu pretmīnu karadarbībai jūrā

18. septembrī Eiropas komisijā tika iesniegts projekta pieteikums “CREATION” - pirmajam Eiropas aizsardzības industriju attīstības programmas konkursam (EDIDP-SME-2019) un Latvijas uzņēmums SIA BELSS ir starptautiskas partnerības biedrs, kurš projektā vadīs darba paku par “Modernākajām tehnoloģijām un gaidāmajiem nākotnes mīnu draudiem.  Trūkumu analīze”. Partnerību veido 10 mazie un vidējie uzņēmumi no 6 Eiropas valstīm.

Projekts ir izstrādāts PESCO nr. 9 - “zemūdens kontrole sniedzot ieguldījumu drošībai jūrā” ietvarā un Latvija ir viena no PESCO nr. 9 dalībvalstīm

Eiropas  Aizsardzības industrijas attīstības programmas mērķis  ir veicināt Eiropas aizsardzības industrijas vispārēju attīstību, tās konkurētspēju un Eiropas stratēģisko autonomiju. Paredzēts, ka finansējums inovatīvu aizsardzības produktu izstrādei veicinās pārrobežu industrijas sadarbību, kā arī pētnieku iesaisti aizsardzības industrijas nozares attīstībā.

PESCO ir virknes ES dalībvalstu brīvprātīga vienošanās stiprināt sadarbību Eiropas drošības un aizsardzības jautājumos. PESCO dalībvalstis apņemas veikt atbilstošas finanšu investīcijas aizsardzībā, tostarp ekipējuma iegādei, koordinēt aizsardzības plānošanu, lai novērstu spēju iztrūkumu un uzlabotu spēku pieejamību krīžu risināšanai ārpus ES.

PESCO uzsākšana ir nozīmīgs solis ES dalībvalstu militāro spēju stiprināšanā. Tas papildinās NATO spējas un sekmēs ES-NATO praktisko sadarbību.

“Belss” dibināts 1994. gadā, un tā pamatspecializācija ir radiosakaru un bezvadu telekomunikāciju iekārtu tirdzniecība, montāža, tehniskā apkalpošana un remonts. SIA “Belss” pilnībā pieder Tālim Ziediņam, kurš ir valdes priekšsēdētājs un patiesā labuma guvējs.

“Belss” ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Drošības un aizsardzības industrijas federācijas, Latvijas Telekomunikāciju asociācijas biedrs.