E. Veidenbauma memoriālā muzeja ēkas rekonstrukcijas tehniskais projekts

Izpildīts 2012. gada 7. martā starp SIA "Belss" un Priekuļu novada pašvaldību noslēgtais līgums par E. Veidenbauma memoriālā muzeja ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi "Kalāči", Liepas pagastā, Priekuļu novadā.

Objekts ir sabiedriskas nozīmes, pati ēka ir valsts nozīmes arhitektūras un vēstures piemineklis - uz tā atrodas E. Veidenbauma dzīvesvieta "Kalāči" (aizsardzības Nr. 14). Vēsturiskā dzīvojamā  māja sastāv no vienstāva un divstāvu daļas. Vienstāva daļā šobrīd ir ierīkots memoriālais muzejs dzejniekam E. Veidenbaumam, divstāvu daļas pirmajā stāvā ir izvietoti muzeja eksponāti, bet otrajā stāvā atrodas samniecības telpas muzeja vajadzībām.

Projekta ietvaros muzeja vienstāva daļā paredzēts uzbūvēt apmeklētāju tualeti, ieejas halli, ekspozīcijas telpu un verandu. Vienstāva daļas mansarda stāvā paredzēts izbūvēt noliktavu, ar ieeju no divstāvu daļas, kā arī autonomi lietojamu telpu ar mikroklimata regulēšanas iespējām. Ēkas būvapjoms  - telpu augstums rekonstrukcijas projekta ietvaros netiek mainīts.

Ieejas mezglā paredzēts izveidot kāpnes un pandusu, kā arī paplašināt esošo durvju aili, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem.