Darbinieku apmācība efektīvai inovāciju pārvaldībai un konkurētspējas celšanai

SIA „Belss” sadarbībā ar Biedrību „Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija” (LEtERA) piedalās Eiropas Savienības fonda atbalsta projektā „Partnerībā organizētās apmācības elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas nozares uzņēmumu darbaspēka kvalifikācijas celšanai un konkurētspējas veicināšanai”
(projekta Nr. APA/1.3.1.1.1/10/02/008)

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitātes 1.3.1.1.1. „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībās organizētām apmācībām” ietvaros, ievērojot līgumu  Nr. L-APA-10-0019, kas noslēgts starp LEtERA un valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”.

Projekta norises laiks: 2011. - 2013. gads