BIRTI biedrs

SIA BELSS kļuva par Biedrības Baltic Innovative Research and Technology Infrastructure (BIRTI) biedru. BIRTI apvieno Baltijas vadošos zinātniekus un inovatīvos uzņēmumus. SIA BELSS ir gatavs atbalstīt Biedrības mērķi - izveidot Baltijas inovatīvo projektu attīstības un tehnoloģijas pārneses centru, jo tas ir vērsts uz Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības stiprināšanu, veicinot Latvijas un Baltijas reģiona valstu starptautisko konkurētspēju, sekmējot zinātnes un inovācijas attīstību.

BIRTI ietvaros ir izveidoti trīs inovāciju klasteri:

- Biofarmācijas un organiskās ķīmijas klasteris (BioPharmAlliance)

- Nanostrukturēto materiālu un augstas enerģijas starojumu klasteris (NanoTechEnergy)

- Viedo tehnoloģiju inženierzinātņu IKT klasteris (BaltSmartTech)

SIA BELSS pieteica savu dalību divu klasteru - BioPharmAlliance un NanoTechEnergy ietvaros.