Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas Ex situ un vides izglītības infrastruktūras izveide

2011. gadā izpildīts līgums ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kura mērķis bija skiču projekta un atbalsta dokumetācijas izstrāde valsts aģentūras "Nacionālais botāniskais dārzs" iekļaušanai 2007. gada līdz 2013. gada finanšu plānošanas aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ un vides izglītības infrastrukūras izveide".

Projekts izstrādāts Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ un vides izglītības infrastruktūras izveidei. Tas ietver Oranžērijas ēku jaunbūvi, laboratorijas ēkas rekonstrukciju, Dendrofloras ēkas vienkāršotu renovāciju, siltummezgla ēkas rekonstrukciju un noliktavas ēkas vienkāršotu renovāciju. Jaunprojektējamās ēkas funkcionalitāte - siltumnīcu komplekss, kurā ietverta apmeklētājiem publiski pieejamā daļa, apmeklētājiem publiski pieejamā/ slēgtā daļa un apmeklētājiem slēgtā daļa. Jaunprojektējamās ēkas kopējā aptuvenā platība ap 3600 kvadrātmetri.