Bērnudārza "Pasaciņa" rekonstrukcija

2009. gadā tika uzsākta tehniskā projekta izstrāde bērnudārza "Pasaciņa" rekonstrukcijai. 2011. gada 9. septembrī, piedaloties Saldus novada domes vadībai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktoram un iedzīvotājiem, tika atklāta pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” otrā piebūve.