"Aspazijas mājas" rekonstrukcijas - restaurācijas tehniskais projekts

Izpildīts 2011. gada 27. jūnijā starp SIA "Belss" un Jūrmalas pilsētas domi noslēgtais līgums par Aspazijas mājas Z.Meierovica prospektā 18/20 Jūrmalā rekonstrukcijas - restaurācijas projekta izstrādi (saglabājot funkciju - Muzejs).

Esošajā situācijā (skatīt attēlus zemāk) teritorija ir pilnībā atvērta cilvēku redzeslokam, kas ir pretrunā ar ēkas vēsturisko funkciju - dzejnieces Aspazijas dzīvojamā māja, kura tika nodalīta ar žogu. Šobrīd ēka funkcionē kā Aspazijas muzejs, tāpēc projekta mērķis - teritoriju rekonstruēt maksimāli pielīdzinot dzejnieces dzīvojamai mājai.

Projekta ietvaros paredzēts saglabāt esošo stāvlaukumu un veidot papildus stāvvietas automašīnām un autobusiem. Celiņu sistēmu paredzēts pakārtot piekļuvei no ielas līdz skulptūrām, kā arī ieejām ēkās. Pagalma pusi paredzēts atbrīvot no iesegumiem, atpūtas zonu  veidojot maksimāli zaļu, paredzēta arī apstādījumu un dobju rekonstrukcija un papildināšana.

Projektā paredzēta esošo virszemes apgaismojuma ķermeņu nomaiņa uz vēsturiskajiem. Teritorijas Z pusē gar ielu un ietvi, tiek paredzēta koka žoga izbūve betona stabos ar vārtiņiem un vārtiem - ieeju un iebrauktuvju vietās. Publiskās zonas (skulptūru ar atpūtas vietu) pieejamībai - bīdāmi 6 m plati vārti, kas atdarina žoga posmu un vizuāli neatšķiras no žoga kopējā ansambļa.