Projekta tiešais mērķis ir ēkas rekonstrukcija, lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, kā arī samazinātu pašvaldības izdevumus par ēku uzturēšanu un paaugstinātu ēku ilgtspēju un kvalitāti.

Projektā noteikto mērķu sasniegšanai paredzēti sekojoši darbi: