2012. gada augustā noslēgusies līguma izpilde ar Aizputes novada domi par Tehniskā projekta "Kalvenes ielas rekonstrukcijai Aizputē" izpildi. Rekonstruējamā posma garums 2 km, izbūvēt plānots 2013. - 2014. gadā.

Projekta ietvaros izstrādāti ielu un ar to saistīto inženierkomunikāciju - lietusūdens kanalizācijas, apgaismojuma, elektroapgādes un vājstrāvas tīklu - rekonstrukcijas būvprojekti tehniskā projekta stadijā.

 

Fragments no projekta ģenerālplāna.