2011. gada novembrī noslēgts līgums ar Alūksnes novada pašvaldību par Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi projektam "Tranzīta ielu rekonstrukcija Alūksnēs pilsētā autoceļa P43 Litene - Alūksne 25.533 - 27.283 km Tālavas, Jāņkalna, Helēnas, Bērzu ielas".

Dokumentācija saskaņota 2012. gada janvārī. Rekonstruējamā posma garums 1.8 km. Izbūvēt plānots 2013. - 2014. gadā.

Projekta ietvaros izstrādāti ielu un to saistīto inženierkomunikāciju  - lietusūdens kanalizācijas, apgaismojuma, eletroapgādes un vājstrāvu tiklu rekonstrukcijas būvprojekti tehniskā projekta stadijā.

Fragments no projekta ģenerālplāna.