Būvprojekts "RSU Liepājas filiāles ēkas Riņķu ielā 24/26,Liepājā, rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība, izstrādāts ERAF projekta "Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāles (Liepājas medicīnas koledžas) studiju telpu rekonstrukcija un tehnoloģiju modernizācija" ietvaros.

Projekta risinājumi nodrošina vides pieejamību visā ēkākā arī nodrošina nokļuvi līdz ēkai cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Projekta ietvaros ēkai tiek nomainīts esošās koka ieejas durvis un koka logi pret energoefektīvām durvīm un logiem. Tiek siltināta fasāde un jumta pārsegums, ierīkota zibens aizsardzība un lietus ūdens novadīšanas sistēma.

Projekta ietvaros veikta pirmā un otrā stāva telpu pārplānošana un apvienošana, veicot iekšējo apdari un grīdas seguma nomaiņu. Telpu pārplānošanas mērķis ir nodrošināt higiēnas prasības un nodrošināt ēku ar nepieciešamo skaitu labierīcībām, tehniskajām telpām un mācību telpām.