2012. gadā realizētie projekti

 1. Aspazijas mājas Z. Meierovica prospektā 18/20 Jūrmalā rekonstrukcijas - restaurācijas tehniskā projekta izstrāde.
 2. Katlu ēkas rekonstrukcija par garāžas ēku tehniskā projekta izstrāde Pārupes 4, Jaunkalsnava, Kalsnavas novads, Madonas pagasts.  
 3. Tehniskā projekta izstrāde Sporta halles būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai sabiedrisku brīvdabas pasākumu organizēšanai nekustamā īpašuma Smilšu ielā 1, Salaspilī. 
 4. Tehniskā projekta izstrāde Līvānu novada Rožupes pagasta ceļu un ielu rekonstrukcijai.
 5. Vienota, moderna un personām ar funkcionāliem traucējumiem piemērota prioritāro studiju virzienu  studiju kompleksa izveide Vidzemes Augstskolā, Tērbatas iela 10 , Valmiera. 
 6. Tehniskā projekta izstrāde Stopiņu novada Ozolu ielas rekonstrukcijai.
 7. Būvprojekta "Vārmes pamatskolas pirmskolas ēka rekonstrukcija "Skola", Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā" izstrāde paredzot augstus energoefektivitātes standartus, videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus.
 8. Tehniskā projekta meža autoceļa "Pētera ceļš" izstrāde Kurzemes reģiona Dienvidkurzemes mežsaimniecības Remtes meža iecirknī. 
 9. Tehniskā projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sitēmu rekonstrukcija un jaunbūve Sējas novada Lojas ciemā" izstrāde.
 10. Tehnisko projektu "Bauskas novada Mežotnes pagatsa garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība un Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība" izstrāde.
 11. Tehniskā projekta aktualizācija būvprojektam "Priekules novada Bunkas pagasta Bunkas ciema ūdenssaimniecības attīstība".
 12. Darba apjomu korekcija "Ūdenssaimiecības attīstība Pārgaujas novada Plāča ciemā". 
 13. Tehniskā projekta  izstrāde "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Lauberes ciemā" izmaiņu projekta sagatavošana 1. daļai (posmi Nr. 2,3,4,5,7, un10).
 14. Tehniskā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Viļakā" izstrāde.
 15. Tehniskās shēmas izstrāde saskaņā ar projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu pagasta Plāņu ciemā".
 16. Valmieras Valsts ģimnāzijas ēkas Leona Paegles ielā 40, Valmierā, rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde. 
 17. E.Veidenbauma memoriālā muzeja ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde "Kalāči", Liepas pagasts, Priekuļu novads.
 18. RSU Liepājas filiāles ēkas Riņķu ielā 24/26, Liepājā, rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde. 
 19. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde projektam "Tranzīta ielu rekonstrukcija Alūksnes pilsētā autoceļa P43 Litene - Alūksne 25.533-27.283 km Tālavas, Jāņkalna, Helēnas, Bērzu ielas".
 20. Tehniskā projekta "Kalvenes ielas rekonstrukcijai Aizputē" izstrāde.
 21. Tehniskā projekta "Dārza ielas posma no Brīvības ielas līdz Gaujas ielai rekonstrukcijai" izstrāde. 
 22. Tele 2 bāzes staciju būvniecība, rekonstrukcija un modernizācija.
 23. Valsts meža dienesta uguns novērošanas torņu rekonstrukcija.
 24. Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā" būvdarbu veikšana (vēl procesā).
 25. Pašvaldības ēku renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus (vēl procesā).