2011. gada 20. aprīlī starp SIA "Belss" un Rēzeknes pilsētas domi noslēgts līgums par Tehniskā projekta " Atbrīvošanas alejas posma no Maskavas ielas līdz pilsētas robežai Rēzeknē rekonstrukcijai" izstrāde. Rekonstruējama posma garums 1 km. Projekts nodots 2011. gada novembrī. Izbūvēt plānts 2013. - 2014. gadā.

Projekta ietvaros izstrādāti ielu un to saistīto inženierkomunikāciju - lietusūdens kanalizācijas, apgaismojuma, elektroapgādes un vājstrāvu tīklu rekonstrukcijas būvprojekti tehniskā projekta stadijā.

 

Projekta ģenerālplāna fragments