2011. gada 02. martā noslēgts līgums ar Pļaviņu novada domi par Pļaviņu novada pirmskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiāles "Bērziņš" un Pļaviņu novada ģimnāzijas rekonstrukcijas darbu tehniskās dokumentācijas izstrādi atbilstoši energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus.

2012. gada rudenī noslēgušies rekonstrukcijas darbi atbilstoši SIA "Belss" izstrādātajam projektiem

 

PII "Bērziņš" pirms un pēc rekonstrukcijas darbiem.

 

Pļaviņu novada ģimnāzija pirms un pēc rekonstrukcijas darbiem