2011. gada 11. februārī noslēgts līgums ar Vecbebru profesionālo vidusskolu par tehniskā projekta " Vecbebru profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovāciju atbilstoši energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus" izstrāde. 2011. gada maijā uzsākta izstrādātā projekta autoruzraudzība, renovācija pabeigta 2012. gada rudenī.

Objekts siltināšanas procesā

Objekts pēc renovācijas