2011. gada 3. janvārī noslēgts līgums starp SIA "Belss" un Mārupes novada pašvaldību par Mārupes vidusskolas pagalma labiekārtojuma un autostāvvietu būvprojektu izstrādi.

Objekts, saskaņā ar projektu, izbūvēts 2011. gada augustā.