2011.gadā realizētie projekti

 1. Tehniskā projekta izstrāde "Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā".
 2. "Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija" 2. kārta, Aizpurves ciems, Dzelzavas pagasts, Madonas rajons.
 3. "Mazsalacas pilsētas bibliotēkas rekonstrukcija" Parka iela 3.
 4. Tehniskā projekta izstrāde "Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu ciemā". 
 5. Tehniskā projekta izstrāde "Ūdenssaimniecības attīstība Rubenes pagasta, Rubeņu ciemā".
 6. Skiču projekta un atbalsta dokumentācijas izstrāde "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide", V/A "Nacionālais botāniskais dārzs". Salaspils, Miera iela 1.
 7. "Ūdenssaimniecības attīstība" Mazsalacas novada, Sēļu pagasta, Sēļu ciemā.
 8. Tehniskā projekta izstrāde Kalncempju pagasta pārvaldes slūžu tilta, autoceļa Atte - Augstkalni - Niedra un Ozolu ielas rekonstrukcija.
 9. "Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas" Ramatas pagasta, Ramatas ciemā.
 10. Tehniskā projekta izstrāde "Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai Ludzas pilsētā".
 11. Tehniskā projekta izstrāde "Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta "Iedzēnos"".
 12. "Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija" Madonas novada, Dzelzavas pagasts, Dzelzavas ciems.
 13. "Energoefektivitātes paaugstināšanas projekta ieviešanas tehniskās dokumentācijas izstrāde vienkāršotās renovācijas būvprojektam Latvijas Universitātes, Rīgas Medicīnas koledža".
 14. Vienkāršotās renovācijas izstrāde projektam "Telpu pārplānošana administratīvajā ēkā Līvzemes ielā 8, Salaspilī" 
 15. "Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība" Limbažu novads, Skultes pagasts, Mandegu ciems.
 16. Tehniskā projekta un tāmes izstrāde Tērvetes dabas parka infrastruktūras objektam "Skatu tornis". 
 17. "Ūdenssaimniecības attīstība" Madonas novads, Barkavas pagasts, Stalidzānu ciems. 
 18. "Liepu parka Jaunjelgavā rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde".
 19. "Elkuzemes dīķa rekonstrukcija" un "Vībiņu parka un dīķa apkārtnes labiekārtošana" Vaiņodes novada, Vaiņodes pagastā.
 20. Projektēšanas darbi apkures un vēdināšanas sadaļām "Noliktavas ēkas rekonstrukcija Kokneses novads, Koknese, Blaumaņa iela 3". 
 21. SIA "Alūksnes slimnīca" tehniskā projekta izstrāde ēku ārējai un iekšējai rekonstrukcijai un renovācijai.
 22. "Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības tehniskā projekta izstrāde". 
 23. "Mārupes vidusskolas pagalma labiekārtojuma un autostāvvietu izbūves tehniskais projekts".
 24. "Saldētavas ēkas un piebraucamā ceļa tehniskā projekta izstrāde Liskas purvā, Feimaņu ciemā, Rēzeknes novadā". 
 25. "Energoefektivitātes paaugstināšana kultūras namā "Zvejniekciems".
 26. Skiču un tehniskā projekta izstrāde "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās", Rīgas Celtniecības koledža.
 27. Tehniskā projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un paplašīnāšana Ļaudonas ciemā" (1.un 2. kārta) izstrāde.
 28. "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas un jaunbūves projekta izstrādes "Ļaudonas ciemā" aktualizācija".
 29. Tehniskā projekta izstrāde "Ūdens līmeņa pazemināšana Saurieša dīķos".
 30. Tehniskā projekta izstrāde "Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā - Mārciena" 1. un 2. kārta. 
 31. "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Ogres novadā, Lauberes pagasta ciemā - Laubere".
 32. "Ūdensvada sistēmas un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas tehniskais projekts" Priekules novads, Bunkas pagasts, Bunkas ciems.
 33. Tehniskā projekta izstrāde "Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta, Bērzaunes ciemā" 2.kārta.
 34. Tehniskā projekta izstrāde "Ūdenssaimniecības attīstība 2.kārta Madonas novada Bērzaunes pagatsa Sauleskalna ciemā" izstrāde.
 35. Jelgavas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla projektēšana, iepirkumu dokumentācijas sagatavošana un iepirkumu īstenošana, posmi: 6.;8.
 36. Tehniskā projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Pārgaujas novada Plāča ciemā" izstrāde.
 37. Tehniskā projekta "Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija "Bērzi-1"c. Sudrabkalns, Dunavas pagasta, Jēkabpils novadā" izstrāde.
 38. Tehniskā projekta "Mārupes vidusskolas pagalma labiekārtojuma un autostāvvietu izbūve" izstrāde.
 39. Tehniskā projekta  "Vecbebru profesionālās vidusskolas - dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus" izstrāde. 
 40. Pļaviņu novada pirmskolas izglītības iestādes "Jumītis" filiāles "Bērziņš" un Pļaviņu novada ģimnāzijas rekonstrukcijas darbu tehniskās dokumentācijas izstrāde atbilstoši energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus. 
 41. Tehniskā projekta "Iecavas upes kreisā krasta nostiprināšanas un Upes ielas braucamās daļas atjaunošana Ievacā" izstrāde. 
 42. Rekonstrukcijas tehniskā projekta "Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs Alūksnē " izstrāde. 
 43. Tehniskā projekta " Atbrīvošanas alejas posma rekonstrukcija no Maskavas ielas līdz pilsētas robežai Rēzeknē rekonstrukcijai" izstrāde.