2012. gadā turpinās būvniecības darbi atbilstoši izstrādātajai tehniskajai dokumentācijai.

 

Objekts pirms  vienkāršotas renovācijas un būvniecības darbu laikā.