2005 - 2009.gadā realizētie projekti

 1. Tehniskā projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve Mazozolu pagasta Līčupes ciemā" izstrāde.
 2. „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Augstkalnes ciemā, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas rajons”.
 3. „Ūdens sagatavošanas ēkas rekonstrukcija” „Melnalkšņi”, Rembates pagasts, Ķeguma novads, Ķeguma lauku teritorija, "Tome".
 4. „Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija”„Viguļi”, Rembates pagasts, Ķeguma novads.
 5. „Administratīvās ēkas rekonstrukcija” Bērzpils iela 5, Balvi.
 6. „Taurupes skolas rekonstrukcija” Taurupes vidusskola, Taurupes pag. Ogres raj.
 7. „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve Gaviezes pagasta Gaviezes ciemā, Liepājas rajons".
 8. „Ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija Rubas pagastā” Rubas pagasts, Saldus rajons.
 9. Tehniskā projekta "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve Kaplavas pagasta, Kaplavas ciemā" izstrāde.
 10. „Dzīvojamās mājas jaunbūve” Rīga, Zemgales priekšpilsēta, Kalvenes iela b/n.
 11. „Dignājas pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija” Jēkabpils rajons, Dignājas pagasts, “Vandāni”.
 12. „Zantes pagasta sporta laukuma rekonstrukcija” Zantes pagasts, Tukuma rajons.
 13. „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija  un jaunbūve Dzelzavas pagasta Aizpurves ciemā” 1.kārta , Aizpurves ciems, Dzelzavas pagasts, Madonas rajons.
 14. "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve"1. kārta, Dzelzavas pagasts, Dzelzavas ciems.
 15. „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un  jaunbūve Lauberes pagasta Lauberes ciemā” Lauberes ciems, Lauberes pag., Ogres raj.,
 16. „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve Sējas pagastā, Sējas ciemā”, Sējas ciems,  Sējas  pag., Rīgas raj.,
 17. „Autoceļa „Ozoli – Pērkoni – Kaķi” rekonstrukcija Jaunsvirlaukas pagastā” Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas raj.  
 18. „Autoceļa „Veiži - Peskeni” rekonstrukcija Jaunsvirlaukas pagastā” Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas raj.
 19. „CSA izgāztuves „Dimzukalns” rekultivācija” Jēkabpils rajons, Variešu pagasts.
 20. „CSA izgāztuves „Lejas smani” rekultivācija” Jēkabpils rajons, Variešu pagasts.
 21. „CSA izgāztuves „Banderi” rekultivācija” Jēkabpils rajons, Dignājas pagasts.
 22. „CSA izgāztuves „Pavulāni” rekultivācija” Jēkabpils rajons, Aknīstes pagasts.
 23. „CSA izgāztuves „Urbāni” rekultivācija” Jēkabpils rajons, Asares pagasts.
 24. „CSA izgāztuves „Bubuļi” rekultivācija” Jēkabpils rajons, Asares pagasts.
 25. „CSA izgāztuves „Mālsala” rekultivācija” Madonas rajons, Barkavas pagasts, Barkava.
 26. Bērnudārza „Pasaciņa „ rekonstrukcija” Saldus, Saldus rajons.
 27. „Tautas nama  rekonstrukcija Meņģeles pagastā”, Ogres rajons Meņģeles pagasts.
 28. „Gaisa dzesēšanas sistēmu ierīkošana Rīga, Lomonosova iela 10”, Rīga, Lomonosova iela 10.
 29. „Kapličas un kolumbārija tehniskā projekta izstrāde” Bērzu kapi, Bērzu ceļš 40, Jelgava.
 30. „Codes pamatskolas sporta laukuma rekonstrukcija” Bauskas rajons, Codes pagasts, „Virsaiši”.
 31. „Autoceļa „Kukāri – Laimdotas” rekonstrukcija Svitenes pagastā”, Svitenes pagasts, Bauskas rajons.
 32. „Radiotehniskā posteņa administratīvās ēkas jaunbūve” Rēzeknes rajons, Audriņu pagasts, Lidlauks "Rēzekne"
 33. „Administratīvās ēkas Rekonstrukcija Bērzpils ielā 5 Balvos”, Balvu rajons, Balvi, Bērzpils iela 5.
 34. „Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un jaunbūve Rankas pagastā” Rankas pagasts, Gulbenes rajons.
 35. „Videoinspekcijas iekārtu piegāde, kanalizācijas cauruļu DN 100-600 apsekošanai” Valmiera.
 36. „Ziemeļkurzemes mežsaimniecības meliorācijas sistēmas „Mūrnieki” rekonstrukcija” Ventspils raj., Tārgales pag.,  Mētru meža iecirknis.
 37.  „Jelgavas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana II kārta”. Jelgava.
 38. „Kultūras nama rekonstrukcija” Bārtas iela 6, Nīcas pagasts, Liepāja rajons.
 39. „Kultūras nama rekonstrukcija” „Ausmas”, Ances ciems, Ances pagasts, Ventspils rajons.
 40. „Sporta zāles rekonstrukcija” „Ances pamatskola”, Ances ciems, Ances pagasts, Ventspils rajons.
 41. „Speciālās internātskolas energoefektivitātes paaugstināšana” Klaipēdas iela 94, Liepāja.
 42. „Speciālās internātskolas energoefektivitātes paaugstināšana” Ūliba iela 56, Liepāja.
 43. „Dzimtsarakstu nodaļas energoefektivitātes paaugstināšana” Lielā iela 1a, Liepāja.
 44. „Pirmskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana” Dārza iela 42, Liepāja.
 45. „2. Vidusskolas apkures elementu plūsmas regulatoru un ventilācijas tehniskā shēma” Liedaga iela 5, Liepāja
 46. Autoceļa „Lejas – Valteķi – Bardžuni” rekonstrukcija, Brunavas pagasts, Bauskas rajons.
 47. „Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas projekts” Rīga, Patversmes iela 24.
 48. „Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas projekts” Aizkraukle, Draudzības krastmala 3.
 49. „Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas projekts” Limbaži, Sporta iela 2.
 50. „Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas projekts” Limbaži, Jaunā iela 11A.
 51. „Ūdenssaimniecības attīstība” Krāslavas rajona, Grāveru pagasts, Grāveru ciems.
 52. „Vidusdaugavas mežsaimniecības meža meliorācijas sistēmas „Baloži” rekonstrukcija” Aizkraukles rajons, Zalves un Neretas pagasti.
 53. Grāveru pagasta tehniski ekonomiskais pamatojums „Ūdenssaimniecības attīstība Krāslavas rajona, Grāveru pagasts, Grāveru ciems”.
 54. „Auces multifunkcionālā sporta spēļu laukuma uzbūve” Auce, Jura Mātera iela 13A.
 55. „Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija” Ventspils, Sarkanmuižas dambis 5A.
 56. Tehniskā projekta "Ogres novada Ķiepenes pagasta Ķiepenes ciema ūdenssaimniecības attīstība" izstrāde.
 57. Tehniskā projekta "Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Ramatas ciemā" 1.kārta izstrāde.
 58. Tehniskā projekta "Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Ramatas ciemā" 2.kārta izstrāde.