Inženierkomunikācijas

 •   Telekomunikāciju tīklu un sistēmu projektēšana,
 •   Ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu projektēšana,
 •   Iekšējo ūdens un kanalizācijas tīklu projektēšana,
 •   Ūdens sagatavošanas staciju projektēšana,
 •   Spiediena paaugstināšanas iekārtu un būvju projektēšana,
 •   Kanalizācijas sūkņu staciju projektēšana,
 •   Kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšana,
 •   Ārējās un iekšējās elektroapgādes projektēšana,
 •   Vājstrāvas projektēšana,
 •   Ugunsdzēsības signalizācijas projektēšana,
 •   Zibens aizsardzības sistēmas projektēšana,
 •   Apsardzes signalizācijas sistēmas projektēšana,
 •   Apkures iekšējo un ārējo tīklu projektēšana.